Гербицид ДИВО Н РК®

Гербицид ДИВО Н РК®

Производитель: UKRAVIT (Укравит)
Код товара: пусто
Доступность: На складе
15.50 $

Ціни вказані з ПДВ
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 5.
-+

ДИВО Н, РК®

Післясходовий гербіцид широкого спектру дії для захисту зернових колосових культур та кукурудзи від однорічних та багаторічних дводольних бур’янів.

· селективний системний гербіцид для знищення широкого спектру дводольних бур’янів, включаючи види стійкі до гербіцидів на основі 2,4-Д та 2М-4Х, триазинів;

· висока швидкість дії, яка проявляється протягом 3-7 днів;

· не фітотоксичний для культурних рослин, не має післядії на наступні культури у сівозміні;

· висока біологічна ефективність при одноразовій обробці посівів;

· оптимальне співвідношення ціни та якості;

· малотоксичний для теплокровних тварин та безпечний для довкілля;

· зручна у використанні препаративна форма;

· ідеальний партнер у бакових сумішах.

Діюча речовина. Дикамба у формі амінної солі, 480 г/л, у кислотному еквіваленті, 400 г/л.

Препаративна форма. Розчинний концентрат.

Хімічна група. Похідні бензойної кислоти.

Сумісність. Сумісний з більшістю пестицидів, окрім лужних, на відповідних культурах. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в клумки, неповне розчинення одного з препаратів, тощо). Комбінувати лише ті компоненти, що співпадають за рекомендованими строками обробки, враховуючи фазу розвитку культури.

Механізм дії. Діюча речовина препарату – дикамба – належить до синтетичних ауксинів, що проникають у рослини через тканини наземних органів та коренів, блокуючи при цьому поділ ростових тканин, що призводить до повної загибелі бур’янів.

Спектр дії. Амброзія полинолиста, волошка синя, гірчиця польова, грицики звичайні, кучерявець Софії, зірочник середній, талабан польовий, підмаренник чіпкий, полин звичайний, редька дика, рутка лікарська, спориш звичайний, осот польовий, хрінниця круповидна, шпергель звичайний, щавель горобиний, галінсога (види), лобода (види), осот (види), будяк польовий, берізка польова, дурман звичайний, паслін чорний, ромашка непахуча, гірчак (види), щириця (види), жабрій (види), падалиця соняшнику.

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Спектр дії

Спосіб, час обробки

Зернові колосові культури

0,2-0,3

Однорічні та деякі багаторічніх дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х бур`яни

Обприскування посівів з фази кущення до виходу в трубку рослин

Кукурудза

0,4-0,8

Обприскування посівів у фазі 3-5 листків

Максимальна кількість обробок — 1. Період очікування від обробки до збору врожаю не встановлюється.

Норма витрати робочого розчину — 150-250 л/га, в залежності від чисельного складу бурянового компоненту.

Застосовувати препарат доцільно по активно вегетуючих бур’янах. Найкращий ефект дії проти бур’янів досягається на таких стадіях: однорічні – сім’ядолі - 2-4 листки, берізка польова – 5-15 см, підмаренник чіпкий – 3-5 кілець, осоти – розетка (4-6 листків). Оптимальні погодні умови для застосування препарату в інтервалі температур від 12 до 28 °С.

Токсичність. Класифікація ВООЗ: 3 клас (малотоксичний). Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт – 3 доби, для ручних – не потребує.

Упаковка. 5 л.

Культура Зерновые культуры, Кукуруза,
Препарат Гербициды
Действующее вещество Дикамба в форме аминной соли. 480 г/л

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

ДИВО Н, РК®

Послевсходовый гербицид широкого спектра действия для защиты зерновых колосовых культур и кукурузы от однолетних и многолетних двудольных сорняков.

  • · Селективный системный гербицид для уничтожения широкого спектра двудольных сорняков, включая виды устойчивые к гербицидам на основе 2,4-Д и 2М-4Х, триазина;
  • · Высокая скорость действия, которая проявляется в течение 3-7 дней
  • • не фитотоксичний для культурных растений, не имеет последействия на последующие культуры в севообороте;
  • · Высокая биологическая эффективность при однократной обработке посевов
  • · Оптимальное соотношение цены и качества;
  • · Малотоксичен для теплокровных животных и безопасен для окружающей среды;
  • · Удобная в использовании форма препарата;
  • · Идеальный партнер в баковых смесях.

Действующее вещество. Дикамба в форме аминной соли, 480 г / л, в кислотном эквиваленте, 400 г / л.

Форма препарата. Растворимый концентрат.

Химическая группа. Производные бензойной кислоты.

Совместимость. Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных, на соответствующих культурах. Перед приготовлением рабочих смесей целесообразно проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоение, сбивания в комки, неполное растворение одного из препаратов и т.д.). Комбинировать только те компоненты, которые совпадают с рекомендованными сроками обработки, учитывая фазу развития культуры.

Механизм действия. Действующее вещество препарата - дикамба - относится к синтетическим ауксинов, проникающих в растения через ткани наземных органов и корней, блокируя при этом разделение ростовых тканей, что приводит к полной гибели сорняков.

Спектр действия. Амброзия полыннолистная, василек синий, горчица полевая, пастушья сумка обычные, кучерявець Софии, звездчатка средняя, Ярутка полевой, подмаренник цепкий, полынь обыкновенная, редька дикая, дымянка лекарственная, спорыш обыкновенный, осот полевой, кресс круповидна, шпергель обычный, щавель воробьиный, галинсога ( виды), лебеда (виды), осот (виды), чертополох полевой, вьюнок полевой, дурман обыкновенный, паслен черный, ромашка непахучая, горчак (виды), щирица (виды), жабры (виды), падалица подсолнечника.

Культура

Норма расхода препарата, л / га

спектр действия

Способ, время обработки

Зерновые колосовые культуры

0,2-0,3

Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорняки

Опрыскивание посевов с фазы кущения до выхода в трубку растений

Кукуруза

0,4-0,8

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев

Максимальное количество обработок - 1. Период ожидания от обработки до сбора урожая не устанавливается.

Норма расхода рабочего раствора - 150-250 л / га, в зависимости от численного состава бурянового компонента.

Применять препарат целесообразно по активно вегетирующих сорняках. Лучший эффект действия против сорняков достигается на таких стадиях: однолетние - семядоли - 2-4 листа, вьюнок полевой - 5-15 см, подмаренник цепкий - 3-5 колец, осот - розетка (4-6 листьев). Оптимальные погодные условия для применения препарата в интервале температур от 12 до 28 ° С.

Токсичность. Классификация ВОЗ: 3 класс (малотоксичен). Сроки выхода работников на обработанные площади для проведения механизированных работ - 3 суток, для ручных - не нуждается.

Упаковка. 5 л.

Ви переглядали
Notice: Undefined variable: shopme_text_ql in /home/u76121/info-pole.com.ua/www/catalog/view/theme/shopme/template/module/shopme_recently.tpl on line 17 Купить
Диво Н
Работает на ocStore
Инфо Поле - Средства защиты растений в Украине © 2021